Επίσκεψη του περιφερειάρχη ΑΜΘ

Επίσκεψη του περιφερειάρχη ΑΜΘ Γ. Παυλίδη στις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης.

Σειρά Κατάταξης
19