Βύνη Θράκης Organic
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Βιολογική Βύνη Θράκης, από ποικιλίες δίστιχου κριθαριού, είναι ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένο βιολογικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (Q-Cert, Q-Organic). Η Βιολογική Βύνη Θράκης σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη ποικιλία από Pale Ale βύνη έως Munich, με πιστοποιημένες βιολογικές πρώτες ύλες για την παραγωγή βιολογικής μπύρας. Είναι αποτέλεσμα πιστής εφαρμογής του παραδοσιακού νόμου αγνότητας (Reinheitsgebot), με αποκλειστική χρήση νερού και κριθαριού, ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα Agro 2.1, 2.2 και σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (FSCC 22000).

Σακιά των 25 κιλών, μεγαλόσακοι των 1.000 κιλών ή ατυποποίητη με τη χρήση φορτηγών για τη μεταφορά.

Το βυνοποιείο μας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τηρεί τις πιο υψηλές προδιαγραφές υγιεινής. Επεξεργάζεται μόνο ελληνική πρώτη ύλη και συγκεκριμένα κριθάρι βυνοποίησης αποκλειστικά από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Εφαρμόζει τον κλασικό τρόπο παραγωγής: Νερό & Κριθάρι, χωρίς πρόσθετες & βοηθητικές ύλες.

Παράγει άριστη ποιότητα βύνης από καλλιέργειες δίστιχου κριθαριού ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα του Agro 2.1, 2.2 και σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (FSCC 22000).

Μετάβαση στο περιεχόμενο